Referentna lista

 • OBNOVA PROČELJA RATOM OŠTEĆENE CRKVE BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM U NOVOJ GRADIŠKI
 • OBNOVA PROČELJA RATOM OŠTEĆENE CRKVE SV. TEREZIJE U NOVOJ GRADIŠKI
 • OBNOVA RATOM OŠTEĆENOG OBJEKTA "CARITAS" U NOVOJ GRADIŠKI
 • ADAPTACIJA PROSTORA KNJIŽNICE I GALERIJE U OKUČANIMA
 • ADAPTACIJA PROSTORA U KNJIŽNICU U GORNJIM BOGIĆEVCIMA
 • REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠKOLE "MATO LOVRAK" NOVA GRADIŠKA
 • REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠKOLE "MATO LOVRAK" PODRUČNA ŠKOLA LJUPINA
 • REKONSTRUKCIJA GIMNAZIJE NOVA GRADIŠKA
 • REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠKOLE "ANTUN MIHANOVIĆ" NOVA KAPELA PODRUČNE ŠKOLE U DONJEM LIPOVCU I SEOCU
 • REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠKOLE "VLADIMIR NAZOR" ADŽAMOVCI PODRUČNA ŠKOLA DREŽNIK I GUNJAVCI
 • REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠKOLE "IVAN GORAN KOVAČIĆ" STARO PETROVO SELO
 • IZGRADNJA FARME ZA UZGOJ I TOV SVINJA U GUNJAVCIMA CCA 600 M2
 • IZGRADNJA MLINA SILOSA SA PRATEĆIM OBJEKTIMA I SKLADIŠTIMA U OKUČANIMA
 • SANACIJA OBJEKTA MRAMORNE KUPKE U LIPIKU
 • SANACIJA OBJEKTA KAMENE KUPKE U LIPIKU
 • SANACIJA KROVIŠTA I OBJEKTA UPRAVNE ZGRADE-LJEKARNE U LIPIKU
 • UREĐENJE "IZVORA" U LIPIKU
 • SANACIJA KOMPLET OBJEKTA "STAKLO PILETIĆ" U NOVOJ GRADIŠKI
 • SANACIJA PROČELJA I UNUTARNJEG DIJELA KOMPLET INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE U NOVOJ GRADIŠKI
 • SANACIJA "STAROG KOTARA" PROČELJA U SLATINI
 • SANACIJA POGONA "ELEKTRA" SLAVONSKI BROD U NOVOJ GRADIŠKI
 • SANACIJA KROVIŠTA I PROČELJA ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE U NOVOJ GRADIŠKI
 • IZGRADNJA OBITELJSKE KUĆE SA BAZENOM U SLAVONSKOM BRODU CCA 600 M2
 • OBNOVA RATOM OŠTEĆENIH OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE I POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZA JAVNE RADOVE OBNOVU I GRADITELJSTVO
 • SANACIJA GRADSKOG MUZEJA U NOVOJ GRADIŠKI
 • IZGRADNJA I ODRŽAVANJE POGONA U AUTO KLUBU NOVA GRADIŠKA